logga

 

PEDGO är ett IT-konsultföretag som specialiserar sig på följande verksamhetsområden:

Telekom

Vi har erfarenhet från projekt inom bredbandsapplikationer samt mobiltelefoni.

Inbyggda system

Inbyggda system är sådana datorsystem som finns i annan utrustning som bilar, tvättmaskiner, mobiltelefoner, medicinsk apparatur och en mängd andra apparater i vardagslivet där man ofta inte tänker på att det finns en dator. Ofta är det i gränslandet mellan elektronik och mjukvara. I mindre applikationer så skriver man programvara direkt på hårdvaran, medan man i mer komplexa applikationer ofta använder sig av ett realtidoperativsystem. Där har vi erfarhenhet av OSE, VAXeln, WxWorks samt LynxOS.

Industriell IT

Med industriell IT avser vi datorsystem som används i främst tillverkande industri. Det kan vara allt från processtyrning till datainsamling till produktionsstyrning och planering.

Nätverk

Vi kan hjälpa dig att konstruera, installera, driftsätta och konfigurera nätverkslösningar, både i kontorsmiljö som i mera krävande omgivningar.

Datorarkeologi

Vi har mer än 25 års erfarenhet från branschen och har under resans gång haft att göra med mycket hård- och mjukvara som idag är mer eller mindre bortglömd. Om du har utrustning som ingen längre vill eller kan stödja så kan vi kanske hjälpa dig, antingen själva eller via vårt kontaktnät.

Kontakta oss

PEDGO AB, Hulebäckserödsbacken 20, 266 8 Hjärnarp

Telefon / fax 0431-45 47 93 Mobil 0707-77 66 88

info@pedgo.se